ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.152 din 14 octombrie 1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.263/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață, supravegherea, publicitatea, etichetarea și prospectul produselor medicamentoase de uz uman
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.1.063/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind stabilirea criteriilor pentru desemnarea unui medicament ca medicament orfan și a modului de autorizare de punere pe piață a acestuia (abrogat prin O. nr.1.807/2006)
  O. nr.1.102/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea Statutului personalului cu atribuții de inspectori din Agenția Națională a Medicamentului
  O. nr.1.153/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de funcționare a unităților de producție a medicamentelor de uz uman
  O. nr.1.214/2003 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare (abrogat prin O. nr.1.069/2007)
  H.G. nr.344/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale implantabile active (abrogat prin H.G. nr.55/2009)
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
  O. nr.615/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Reglementărilor privind implementarea regulilor de bună practică în desfășurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman
  O. nr.1.199/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora (abrogat prin L. nr.266/2008)
  O. nr.1.441/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Ghidului pentru efectuarea inspecțiilor de bună practică de fabricație (abrogat prin O. nr.265/2008)
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.84/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind importul și exportul medicamentelor de uz uman
  O. nr.279/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea modalității de implementare a modificărilor la autorizațiile de punere pe piață, aprobate de Agenția Națională a Medicamentului (abrogat prin O. nr.999/2018)
  O. nr.280/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea modului în care se realizează controlul calității medicamentelor și al materiilor prime
  H.G. nr.911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale (abrogat prin H.G. nr.54/2009)
  H.G. nr.956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
  H.G. nr.1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale


Duminică, 17 ianuarie 2021, 17:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.