ORDIN nr.1.376 din 15 noiembrie 1999
al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cesiunea creanțelor bugetare față de debitorii, societăți comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare și a falimentului, supuse executării silite
Fisa actului

Descriptori:

Cesiune
creanțe bugetare față de debitorii societăților comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului, supuse executării silite
O. nr.1.376/1999   (M.F.)

Contracte
de garanție reală, model, titlu executoriu, cesionar, neachitare creanțe bugetare
O. nr.1.376/1999   (M.F.)

Creanțe bugetare
executare, condiții
L. nr.72/1996
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.461/1996   (M.F.)
O. nr.1.740/1996   (M.F.)
O. nr.1.741/1996   (M.F.)
O. nr.2.312/1996   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.398/1999   (M.F.)
O. nr.1.376/1999   (M.F.)
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Notari publici
autentificare
contract de garanție reală pe cheltuiala cesionarului creanței bugetare
O. nr.1.376/1999   (M.F.)


Marți, 16 august 2022, 02:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.