ORDIN nr.341 din 16 decembrie 1999
al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei și Comerțului în calitate de ordonator principal de credite
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.341 din 16 decembrie 1999
Emitent: Ministerul Industriei și Comerțului
Publicare: M.Of. nr. 7/11 ian. 2000


Miercuri, 17 august 2022, 23:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.