ORDONANȚĂ nr.27 din 30 ianuarie 2000
privind regimul produselor supuse accizelor
Fisa actului

Descriptori:

Accize, taxe speciale de consumație
regim juridic
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
O.U.G. nr.158/2001

metodologia de stabilire pentru alcool brut, etilic rafinat, alcool tehnic, plata acestora
H.G. nr.1.190/2000
O.G. nr.27/2000

scutiri pentru petrolul turboreactoarelor pentru aviație, condiții
O. nr.1.339/2000   (M.F.)
O.G. nr.27/2000

specifice pentru țigarete
O.G. nr.27/2000

Agenți economici
autorizație comercializare
băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, condiții
O.G. nr.27/2000

plătitori de
accize, condiții
H.G. nr.212/2000
O.G. nr.27/2000

producători de
alcool, obligații
H.G. nr.1.190/2000
O.G. nr.27/2000

producători interni și importatori de alcool brut și de alcool etilic rafinat, lista autorizațiilor comerciale
O.G. nr.27/2000

vânzări de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și din cafea, regim de autorizare
O.G. nr.27/2000

Alcool
accize, regim
O.U.G. nr.158/2001
O.G. nr.27/2000

comercializare
utilizare formulare specifice cu regim special
O.G. nr.27/2000
O. nr.91/1999   (M.F.)
O. nr.55/1999   (M.F.)
H.G. nr.831/1997

comisii de control, verificare autorizații de comercializare
O. nr.1.340/2000   (M.F.)
O.G. nr.27/2000

echipe mixte de control, verificare producători
O.G. nr.27/2000
O. nr.17/240/2000   (M.A.A., M.S.)
H.G. nr.1.184/2001

și alcool etilic rafinat, băuturi alcoolice, aplicare accize, taxe speciale de consumatori, condiții
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

și băuturi alcoolice
import, sistem de supraveghere
O.U.G. nr.158/2001
O.G. nr.27/2000

în vrac, licențe de import
O.G. nr.23/1995
O. nr.1.772/1998   (M.F.)
O.G. nr.27/2000
vezi:  Băuturi alcoolice

Apă minerală de consum alimentar
accize
O.G. nr.27/2000

Arme
de uz individual, accize, aplicare, condiții
O.G. nr.27/2000
vezi:  Vânătoare

Asociații familiale cu scop lucrativ
plătitori de accize, condiții
H.G. nr.212/2000
O.G. nr.27/2000

Aur
și platină, bijuterii, accize, condiții
O.G. nr.27/2000
vezi:  Metale prețioase
vezi:  Numismatică

Autorizație
comercializare
alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, eliberare, condiții
O. nr.55/1999   (M.F.)
O.G. nr.27/2000

produse pentru care se detașează accize, documente, prezentare
H.G. nr.212/2000
O.G. nr.27/2000

preschimbare pentru agenții economici, comercializare produse supuse regimului accizelor
O.G. nr.27/2000

Autoturisme
accize, aplicare, condiții
O.G. nr.27/2000

Aviație civilă
scutiri de la plata accizelor pentru petrolul turboreactoarelor, aprobare, condiții
O.G. nr.27/2000
O. nr.1.339/2000   (M.F.)

Băuturi alcoolice
accize, condiții
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

cazane, instalații de fabricat, sistem de supraveghere, instituire
O.G. nr.27/2000

comercializare, formulare specifice, regim special, utilizare
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.831/1997
O. nr.55/1999   (M.F.)

prețuri minime
O.G. nr.27/2000

spirtoase, echipe mixte de control, verificare producători
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.1.184/2001
O. nr.17/240/2000   (M.A.A., M.S.)

și țigări
O.G. nr.27/2000
vezi:  comerț, afaceri, relații internaționale
vezi:  Mărci și indicații geografice

Benzină
accize
O.G. nr.27/2000

Bere
accize, comercializare, producție, sistem de supraveghere, regim
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

Bijuterii din metale prețioase și neprețioase
accize, aplicare, condiții
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

Cafea
accize
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

Carburanți
accize
O.G. nr.27/2000

Case de amanet
bunuri amanetate devenite proprietatea acestora, accize
O.G. nr.27/2000

Cazinouri
taxe
O.G. nr.27/2000

Căi de atac
împotriva
măsurilor aplicate agenților economici plătitori de accize
L. nr.29/1990
O.G. nr.27/2000

Combustibili
accize pentru impozitul la țițeiul și gazele naturale din producția internă
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

produse petroliere, accize, aplicare, condiții
O.G. nr.27/2000

scutiri pentru petrolul turboreactoarelor utilizat pentru aviație, aprobare, condiții
O.G. nr.27/2000
O. nr.1.339/2000   (M.F.)

Comercianți
în sistem angro și en detail, vânzări de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, autorizație de comercializare, taxe
O.G. nr.27/2000

Comerț
autorizație de comercializare, formular specific cu regim special pentru alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și sortimente de cafea
O.G. nr.27/2000
O. nr.91/1999   (M.F.)

comisii de control, verificarea autorizației de comercializare a alcoolului la agenții economici care dețin licențe
O.G. nr.27/2000
O. nr.1.340/2000   (M.F.)

Contabilitate
evidențiere accize calculate și datorate, efectuare
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Contoare
instalare agenți economici producători de alcool
O.G. nr.27/2000

pentru concentrații alcoolice a produselor rezultate, procurare de către agenți economici producători de distilate de origine agricolă
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.117/2001

Contravenții
în domeniul alcoolului și a băuturilor alcoolice
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.117/2001

stabilire și sancționare de la normele privind
accize și alte taxe
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

importul, producție, transport, alcool, bere și băuturi alcoolice naturale, în condiții de activitate ilicită, sancțiuni
O.G. nr.27/2000

Etichetare
eșantioane, probe de alcool și de băuturi alcoolice în vrac importate, sistem de supraveghere
O.G. nr.27/2000

Euro
transformare sume la cursul de schimb valutar pentru valoarea accizelor, condiții
O.G. nr.27/2000

Facturi fiscale
și aviz de însoțire a mărfii, alcool, băuturi alcoolice, utilizare
O.G. nr.27/2000
vezi:  formulare tipizate, cu regim special

Fisc
regim de supraveghere fiscală, agenți economici producători de alcool, supraveghetori fiscali, obligații
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Formulare în activitatea financiară și contabilă
tipizate
utilizare și comercializare alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și sortimente de cafea
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.831/1997
O. nr.55/1999   (M.F.)

specifice, autorizație de comercializare, alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și sortimente de cafea
O.G. nr.27/2000
O. nr.91/1999   (M.F.)

Gaze naturale
din producția internă, obligațiile plătitorilor de accize
O.G. nr.27/2000

impozit
O.G. nr.27/2000

pentru producția internă, accize pentru impozit
O.G. nr.27/2000

Import
de alcool și băuturi alcoolice în vrac, sistem de supraveghere
O.G. nr.27/2000

produse
pentru care se datorează accize
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Impozit
accize la țiței și gaze naturale din producția internă și din import
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Instanțe judecătorești
competențe
în cazul acțiunilor împotriva producătorului pentru pagubele generate de produsele defectuoase
O.G. nr.27/2000

Magazine
taxă asupra încasărilor totale
O.G. nr.27/2000
vezi:  Unități alimentare

Mărfuri
accize, aplicare, condiții
O.G. nr.27/2000

Persoane fizice
autorizate, import produse pentru care se datorează accize
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Persoane fizice/juridice
plătitori de impozite și taxe, înregistrare fiscală, condiții
O.G. nr.82/1998
O.G. nr.27/2000
O. nr.2.986/C/1999   (M.J.)
O. nr.1.431/2000   (M.F.)

Prețuri
alcool și băuturi alcoolice
O.G. nr.27/2000

comercializare produse supuse accizelor, condiții
O.G. nr.27/2000

Produse
din țară și din import, accize, taxe speciale de consumație, stabilire
O.G. nr.27/2000

supuse accizelor, regim
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

Produse petroliere
taxe, accize
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001
H.G. nr.212/2000

Taxe
autorizații
comercializare băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea
O.G. nr.27/2000

de autorizare
a agenților economici, vânzări de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și de cafea
O.G. nr.27/2000

indirecte, regim
O.G. nr.27/2000

Taxe speciale de consumație (accize)
regim juridic
O.G. nr.27/2000

Tutun, țigarete
accize specifice
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

prețuri, livrare, facturi fiscale, avize de expediție de însoțire a mărfii, utilizare
O.G. nr.27/2000

Țigări, țigarete, produse din tutun
accize specifice
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001
H.G. nr.212/2000

Țiței, petrol și gaze
din producția internă, accize
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Țuică și rachiuri naturale
accize
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000

Uleiuri minerale
accize, regim
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001

Vinuri
accize
O.G. nr.27/2000
O.U.G. nr.158/2001
H.G. nr.212/2000


Miercuri, 03 martie 2021, 23:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.