LEGE nr.84 din 21 iulie 1992
privind regimul zonelor libere
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.221/2003 privind trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Giurgiu și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu
  H.G. nr.1.222/2003 privind trecerea unui teren aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Brăila și trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brăila a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila"
  H.G. nr.872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Arad și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sub autoritatea Consiliului Județean Arad
  L. nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
  H.G. nr.1.900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
  L. nr.286/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2011


Sâmbătă, 20 aprilie 2019, 07:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.