LEGE nr.16 din 6 martie 2000
privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.16 din 6 martie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 122/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 104/9 mar. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 191/20 mar. 2007
  M.Of. nr. 304/8 mai. 2009
  M.Of. nr. 190/18 mar. 2014
Publicare: M.Of. nr. 866/23 sep. 2020
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.54/2000 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
Modificată: O.U.G. nr.184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
modifică art. 5 lit. c, art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (3), art. 25; introduce alin. (5) la art. 18, art. 251
  O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
modifică art. 25 alin. (1)
  L. nr.457/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
modifică art. 4 lit. e, art. 5 lit. c, art. 25 alin. (2); introduce art. 241; abrogă art. 16 alin. (2), art. 251
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
modifică art. 25 alin. (2) lit. d
  L. nr.405/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
modifică art. 18 alin. (1), art.21 alin. (1), art.23 alin. (3), art.24, art.25; introduce lit. c) la art. 14
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 191/20 mar. 2007
Modificată: L. nr.71/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
- modifică art.4 lit.d), art.5 lit.a)-c), art.6, art.9, art.13 alin.(1), art.16, art.17, art.18, art.21, art.23, art.24, art.26, art.29 lit.b), înlocuiește sintagma "consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București" cu "consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București"; introduce lit.i)-k) la art.4, lit.d) la art.7, art.121, alin.(2) la art.27, art.31; abrogă art.4 lit.g)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 304/8 mai. 2009
Modificată: L. nr.27/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
- modifică art. 4 lit. i), art. 6 alin. (2), art. 9, art. 10 alin. (2), art. 19 alin. (5), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 27 alin. (2) partea introductivă și lit. b), art. 32; introduce alin. (3) la art. 28
dispune republicarea
  L. nr.255/2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
- modifică art. 4 lit. i), art. 13, art. 19 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7 lit. c)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 190/18 mar. 2014
Modificată: L. nr.170/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
- modifică titlul, art. 1, art. 4 lit. a) si i), art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11 alin. (1) lit. d), art. 12, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (5), art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27 alin. (3), art. 28 alin. (2) si (3); introduce art. 31 si lit. f) la art. 19 alin. (3); abrogă art. 8, art. 14, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1), art. 21, art. 25, art. 28 alin. (1) si art. 29-32; în tot cuprinsul legii, sintagma „Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice" se înlocuiește cu sintagma „Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice”, sintagma „consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București” se înlocuiește cu sintagma „consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București”
dispune republicarea


Luni, 03 octombrie 2022, 15:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.