ORDONANȚĂ nr.80 din 24 august 2000
privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.80 din 24 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.671/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 393/2000
- Senat: P.L. nr. L433/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 413/30 aug. 2000 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.671/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere
modifică titlul (Titlu nou: privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora), art.1, art.2, art.3, art.4, art.6, art.7; introduce art.51, art.52; abrogă art.5
dispune republicarea
Modificată: O.G. nr.34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora

dispune republicarea
  L. nr.375/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora
- modifică art. 1 alin. (4), (5) și (7), art. 12 partea introductivă, pct. 1, pct. 3 și pct. 5, art. 2 alin. (5), art. 3 alin. (3), art. 62 alin. (1) lit. g) și l); introduce pct. 7 și pct. 8 la art. 12
  L. nr.288/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora
- modifică titlul, art. 1, art. 11, art. 12pct. 1.1, 3, 4 și 8, art. 13, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1), (2), (3) partea introductivă, (5) și (6), art. 51, art. 52 partea introductivă și lit. a) și b), art. 6 alin. (1) lit. a) și c), art. 62 alin. (1) lit. a), lit g), alin. (2), alin. (3) și alin. (5); introduce pct. 9-12 la art. 12, lit. e)-g) la art. 4 alin. (3), art. 53, art. 54, lit. e) și f) la art. 6 alin. (1), lit. a1) la art. 62alin. (1), lit. m) la art. 62alin. (1), alin. (11) la art. 62, o mențiune privind transpunerea normelor comunitare, după art. 7; abrogă art. 12pct. 7
dispune republicarea
  L. nr.218/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora
- modifică art. 52 lit. g), art. 6 alin. (1) lit. c), art. 62 alin. (3); introduce art. 63


Marți, 18 iunie 2019, 08:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.