ORDONANȚĂ nr.131 din 31 august 2000
privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.317/2002 privind instituirea în portul Brăila, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor
  Decizie nr.177/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale, evidența operativă, controlul și supravegherea vamală a mărfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere și din porturile care beneficiază de facilitățile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 131/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 99/2002 (abrogat prin O. nr.7.394/2007)


Joi, 28 mai 2020, 12:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.