ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.221 din 24 noiembrie 2000
privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.250/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților
art. 6
  D.C.C. nr.311/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2001
  D.C.C. nr.349/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
art. 101
  D.C.C. nr.1.044/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
art. 10 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.091/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 14 alin. (3)
  D.C.C. nr.223/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101, art. 12 alin. (6) și art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
  D.C.C. nr.995/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
  D.C.C. nr.472/2016 DECIZIA nr. 472 din 28 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) și art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) și (5) și art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților precum și a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților
- art. 3 alin. (1); art. 26 alin. (1)


Marți, 18 februarie 2020, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.