ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 4 ianuarie 2001
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  Decizie nr.811/EN/2003 privind organizarea activității de colectare a creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.199/2010)
  H.G. nr.2.237/2004 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2005
  O. nr.221/2005 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale (abrogat prin O. nr.500/2009)


Duminică, 16 februarie 2020, 23:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.