HOTĂRÂRE nr.18 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
autorități, administrație publică centrală, ministere
Ministerul Finanțelor Publice
H.G. nr.18/2001

Administrații financiare
organizare
H.G. nr.18/2001
vezi:  Fond de stimulare

Buget public național
elaborare proiect, rectificare de către MFP, condiții
H.G. nr.18/2001

proiecte, atribuții
L. nr.90/2001
H.G. nr.18/2001

Centrul de Tehnologia Informației Financiare
subordonare
H.G. nr.18/2001

Circumscripții fiscale orășenești
unități finanțate de la bugetul de stat
H.G. nr.18/2001

Control financiar de stat
exercitare de către
Ministerul Finanțelor Publice
H.G. nr.18/2001

Direcția Generală a Vămilor
organizare, subordonare
H.G. nr.18/2001
H.G. nr.170/2001

Direcții generale ale finanțelor publice
subordonare
H.G. nr.18/2001
H.G. nr.251/2001

Finanțe publice
atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice
H.G. nr.18/2001

Garda financiară
organizare și funcționare, subordonare
L. nr.30/1991
H.G. nr.18/2001

Impozit
atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice
H.G. nr.18/2001

Ministerul Finanțelor Publice
înființare, atribuții, organizare și funcționare
O.U.G. nr.75/1999
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.18/2001

aparat propriu pentru programe PHARE
H.G. nr.18/2001

Oficiul Concurenței, subordonare
H.G. nr.18/2001

Oficiul Concurenței
înființare, atribuții, structură, subordonare
L. nr.21/1996
O.U.G. nr.2/2001
H.G. nr.18/2001
H.G. nr.277/2001

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
în domeniul de activitate al
Ministerului Finanțelor Publice
H.G. nr.18/2001

Vamă
organizare
subordonare
H.G. nr.18/2001


Duminică, 25 august 2019, 08:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.