HOTĂRÂRE nr.165 din 11 ianuarie 2001
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001
Fisa actului

Descriptori:

Asigurări medicale
contract-cadru în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2001
H.G. nr.165/2001

Asigurări sociale de sănătate
în anul 2001, asigurare, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001

listă, boli pentru care asigurații beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
H.G. nr.165/2001
L. nr.100/1998

operațiuni de decontare între casele de asigurări de sănătate și spitale, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001

Asistent medical
contract-cadru, în 2001, condiții
H.G. nr.165/2001

Asistență medicală
în cadrul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.165/2001

ambulatorie în unele domenii, din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, regularizare, decontări, condiții
O.G. nr.124/1998
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.43/2000

și stomatologică
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2001, contract-cadru
L. nr.145/1997
L. nr.74/1995
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
H.G. nr.165/2001
vezi:  Asigurări sociale de sănătate

Boli
depistare precoce, standarde de control periodic, stabilire
H.G. nr.165/2001

Cabinete medicale
asistență medicală primară, acordare în anul 2001, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
O.G. nr.124/1998
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Carnet de sănătate
calitate de asigurat, salariați, condiții
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
decontare servicii medicale spitalicești, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor
decontare servicii medicale spitalicești, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

Case de asigurări de sănătate
criterii de selecție a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Contracte
de furnizare de servicii medicale, model
H.G. nr.165/2001
O. nr.196/968/2000   (C.N.A.S., M.S.)

Contracte-cadru
asistență medicală în cadrul asigurărilor sociale de sănătate
pe anul 2001
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Copii
asistență medicală, serviciu medical profilactic, imunizări, examen de bilanț
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Dispozitive medicale
contract-cadru, asigurați în anul 2001
H.G. nr.165/2001

preț de referință
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.8/2001   (C.N.A.S.)

și accesorii, domeniu, regim juridic
L. nr.145/1997
L. nr.176/2000
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
vezi:  Ajutoare

Educație
program individualizat pe tipuri de activitate medicală
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
vezi:  Ministerul Educației și Cercetării
vezi:  Cultură
vezi:  Avocatul Poporului
vezi:  Învățământ

Farmacii
medicamente și produse biologice de tip uman, eliberare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Farmacist
medicamente de uz uman, compensare prețuri
H.G. nr.165/2001
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Laboratoare
servicii ambulatorii de analize medicale, criterii de selectare, evaluare
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Medic
prestație medicală
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

stomatolog, asistență medicală ambulatorie, listă, punctaj, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Medic de familie
cabinet medical, încheiere contracte de furnizare de servicii medicale
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Medicamente
lista bolilor pentru care asigurații beneficiază în tratament ambulator de medicamente fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.165/2001
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Pensionari
talon de pensie, calitate de asigurat, asigurări sociale pentru sănătate
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Persoane cu handicap
ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale
O.G. nr.16/1997
H.G. nr.165/2001

asigurări sociale de sănătate, regim
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Program național de imunizări
vaccinări obligatorii, condiții
H.G. nr.165/2001

Sănătate
asistență medicală
contract-cadru
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

servicii ambulatorii de laborator de analize medicale, criterii de selecție și evaluare
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)

Sănătate publică
asistență
L. nr.100/1998
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001

Servicii farmaceutice
asistență cu medicamente în anul 2001, condiții
H.G. nr.165/2001

Servicii medicale
acordare pentru anul 2001, contract-cadru, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Spitale
prestații medicale, decontare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)
O. nr.37/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.557/2001   (C.N.A.S.)

servicii medicale, acordare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Stomatologie
contract-cadru pe anul 2001
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.245/2001

Tarife
plata
furnizorilor de servicii medicale, modalități, stabilire
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 20:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.