ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.9 din 11 ianuarie 2001
privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
Fisa actului

Descriptori:

Arhiva Națională de Filme -Cinemateca Română
reorganizarea Arhivei Naționale de Filme, denumire, subordonare
H.G. nr.337/1998
O.U.G. nr.9/2001

Artă
domeniu, măsuri, principii
O.U.G. nr.9/2001

Audiovizual
domeniu, atribuții, măsuri
H.G. nr.28/2001
O.U.G. nr.9/2001

Centrul Național al Cinematografiei
înființare, organizare, funcționare, subordonare
O.U.G. nr.67/1997
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.807/2001

Cinematografie
Centrul Național al Cinematografiei, atribuții
O.U.G. nr.67/1997
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.807/2001

domeniu, atribuții, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Convenții civile
în domeniul culturii și artei, încheiere cu comisii de specialitate ale M.C.C., durată, condiții
O.G. nr.22/2000
O.U.G. nr.9/2001

Culte religioase
atribuții, domeniu, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Cultură
atribuții ale Ministerului Culturii și Cultelor
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Direcții pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național
județene și a municipiului București
L. nr.574/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Drept de autor
și drepturi conexe
atribuții, măsuri
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Laboratorul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil
înființare, subordonare, atribuții, termene
L. nr.182/2000
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001

Ministerul Culturii și Cultelor
înființare, atribuții, organizare
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
organizare și funcționare, subordonare
O.U.G. nr.2/2001
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.28/2001
H.G. nr.846/2001

Studioul de Creație Cinematografică
înființare, subordonare
O.U.G. nr.9/2001
H.G. nr.600/1990

Tarife
înscriere în registrele administrate de O.R.D.A., cuantum
O.U.G. nr.9/2001


Marți, 26 martie 2019, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.