ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.9 din 11 ianuarie 2001
privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri (abrogat prin H.G. nr.401/2006)
art.3 alin. (3)


Vineri, 22 martie 2019, 07:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.