ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.65 din 3 mai 2001
privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.65 din 3 mai 2001
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.417/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 285/2001
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 242/11 mai. 2001
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.533/2002)
modifică patrimoniul
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.417/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul București din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și, respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
Modificată: L. nr.225/2003 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
abrogă art. 4
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor


Vineri, 03 aprilie 2020, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.