LEGE nr.422 din 18 iulie 2001
privind protejarea monumentelor istorice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.502/2007)
  O. nr.2.620/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului din municipiul București, str. Traian nr. 184, sectorul 2
  O. nr.2.621/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea Restaurantului Bordei din municipiul București, Bd. Aviatorilor nr. 108, sectorul 1
  O. nr.2.605/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, str. Mircea Vulcănescu nr. 8, sectorul 1
  O. nr.2.606/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea imobilului situat în municipiul București, bd. Ferdinand nr. 3, sectorul 2
  O. nr.2.607/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Centrului de plasament nr. 1 "Sfânta Ecaterina", situat în municipiul București, bd. Mareșal Averescu nr. 17, sectorul 1
  O. nr.2.608/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în orașul Slănic, Str. 23 August nr. 35, județul Prahova
  O. nr.2.609/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea locuinței din municipiul Bacău, str. I. S. Sturza nr. 63 A, județul Bacău
  O. nr.2.610/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea locuinței sătești Goșnea Dobrița din satul Colceag, comuna Colceag, județul Prahova
  O. nr.2.611/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea locuinței din orașul Vălenii de Munte, str. Berevoiești nr. 30, județul Prahova
  O. nr.2.612/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Casa Orman", situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești nr. 27, județul Dolj
  O. nr.2.613/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul Brașov, Str. Pe Tocile nr. 124, județul Brașov
  O. nr.2.614/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Ansamblului Mănăstirii Țigănești din satul/comuna Ciolpani, județul Ilfov
  O. nr.2.615/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Stației de Pompare Grozăvești din municipiul București, Splaiul Independenței nr. 235-237, sectorul 6
  O. nr.2.616/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea sinagogii din orașul Șimleu Silvaniei, Piața 1 Mai, județul Sălaj
  O. nr.2.617/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Templului comunității evreiești din municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 29, județul Buzău
  O. nr.2.618/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea sinagogii din municipiul Timișoara, str. I.L. Caragiale nr. 2, județul Timiș
  O. nr.2.619/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea imobilului situat în municipiul București, str. C.A. Rosetti nr. 26, sectorul 1
  O. nr.2.622/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea din oficiu a imobilului situat în municipiul Târgoviște, calea Câmpulung nr. 46, județul Dâmbovița
  O. nr.2.623/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea locuinței situate în municipiul Turnu Măgurele, str. General Praporgescu nr. 59 A, județul Teleorman
  O. nr.2.624/2003 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în orașul Găești, Str. Liniștei nr. 6, județul Dâmbovița
  O. nr.2.625/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Cavoului Arizan situat în cimitirul municipiului Roșiori de Vede, str. Stelian Popescu, județul Teleorman
  O. nr.2.626/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea imobilului - Casa memorială Emil Cioran, situat în comuna Rășinari, str. Protopop Emil Cioran nr. 1.092, județul Sibiu
  O. nr.2.627/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Grupului statuar Mihai Viteazul, amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
  O. nr.2.628/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea imobilului "Palatul Marincu" din municipiul Calafat, Str. 22 Decembrie nr. 6, județul Dolj
  O. nr.2.629/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea parcului Coloanei fără Sfârșit din municipiul Târgu Jiu, județul Gorj
  O. nr.2.630/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea unor părți din imobilul situat în municipiul Ploiești, Aleea Gladiolelor nr. 2, județul Prahova
  H.G. nr.610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
art. 30 alin. (3) lit. b)
  O. nr.2.671/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Sinagogii ortodoxe situate în municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 4, județul Bihor
  O. nr.2.682/2003 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice (abrogat prin O. nr.2.260/2008)
art. 11 alin. (3)
  O. nr.2.685/2003 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea ruinelor schitului din "Poiana cu schit", pădurea Borosești, comuna Grajduri, județul Iași
  O. nr.2.684/2003 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia
art. 16 alin. (2)
  O. nr.2.807/2003 al ministrului culturii și cultelor pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice (abrogat prin O. nr.2.260/2008)
art. 11 alin. (3)
  H.G. nr.1.430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna
art.40 alin. (4)
  O. nr.2.042/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, str. Dr. Iacob Felix nr. 16, sectorul 1
  O. nr.2.044/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea parțială a imobilului "Palatul fostei Eforii", situat în municipiul București, bd. Regina Elisabeta nr. 29-31 (fost bd. Mihail Kogălniceanu nr. 9-11), sectorul 5
  O. nr.2.045/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Tribunalul Județean", situat în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 20, județul Bacău
  O. nr.2.046/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Casa Mihail Sadoveanu", situat în municipiul București, str. Barbu Delavrancea nr. 47, sectorul 1
  O. nr.2.049/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, str. Matei Basarab nr. 45 (fostă str. Labirint nr. 61), sectorul 3
  O. nr.2.062/2004 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Pescăriilor Statului, amplasate în municipiul Galați, Str. Portului nr. 56, județul Galați
artz.12 alin. (3)
  O. nr.2.063/2004 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Ruinelor Hanului Stavropoleos, situate în municipiul București, la intersecția străzilor Poștei și Stavropoleos, sectorul 3
art.12 alin.(3)
  O. nr.2.070/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, bd. Iancu de Hunedoara nr. 54A, sectorul 1
  O. nr.2.081/2004 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea Bisericii de lemn "Cuvioasa Paraschiva", situată în satul Vețel, comuna Vețel, județul Hunedoara
  O. nr.2.216/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Locuință orășenească sătească", situat în orașul Slănic, str. George Coșbuc (fostă 6 Martie) nr. 5, județul Prahova
  O. nr.2.237/2004 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
art.17 alin. (2)
  O. nr.2.190/2004 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea lucrării de artă plastică monumentală - Bust "Lascăr Catargiu", amplasată în municipiul Galați, Str. Domnească nr. 111, județul Galați
  O. nr.2.314/2004 al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute
art.2 si 4
  O. nr.2.397/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, str. Teleajen nr. 15A, sectorul 2
  O. nr.2.433/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, Str. Monetăriei nr. 6, sectorul 1
  O. nr.2.434/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, str. Căderea Bastiliei nr. 90, sectorul 1
  O. nr.2.435/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului - Vila Sava Goiu, situat în municipiul București, str. Alexandru Constantinescu (fostă Câmpina) nr. 63, sectorul 1
  O. nr.2.445/2004 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1
  O. nr.2.010/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea Morii Săndulescu, situată în municipiul Târgoviște, str. Crișan nr. 27, județul Dâmbovița
  O. nr.2.015/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Casa Pricop", situat în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 31, județul Vaslui
  O. nr.2.016/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea parțială a imobilului "Casa Cosma Marian", situat în municipiul Târgoviște, Calea Domnească nr. 129, județul Dâmbovița
  O. nr.2.039/2005 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea imobilului situat în municipiul Brăila, Piața Traian nr. 3, județul Brăila
  O. nr.2.049/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Casa Nicolae T. Brotac", situat în satul Ceptura de Jos, comuna Ceptura, județul Prahova
  O. nr.2.048/2005 al ministrului culturii și cultelor privind clasarea "Casei Belloiu" din municipiul Săcele, cartier Cernatu, Str. Narciselor nr. 31, județul Brașov
  O. nr.2.091/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului situat în municipiul București, Str. Cameliei nr. 22, sectorul 1
  O. nr.2.092/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea parțială a Ateneului "Nicolae Bălănescu", situat în municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 21, județul Giurgiu
  O. nr.2.093/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea parțială a imobilului Tipografia "Cartea Românească", situat în municipiul București, bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, sectorul 1
  O. nr.2.169/2005 al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului "Casele Teodorenilor”, situat în municipiul Iași, str. Zlataust nr. 7 A, județul Iași
  O. nr.2.257/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa "B", a imobilului "Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batiștei nr. 20, sectorul 2, București
  O. nr.2.259/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa Mihail Șuțu" din str. Nicolae Iorga nr. 12A, sectorul 1, București
  O. nr.2.264/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa Ștefan Lilovici" din str. Matei Basarab nr. 29, sectorul 3, București
  O. nr.2.269/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a corpului A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Șaguna, aparținând imobilului din str. Andrei Șaguna nr. 25, Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.270/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 3, Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.271/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 7, Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.274/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 5, Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.361/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute
  O. nr.2.388/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Ibrăileanu" din Str. Gării nr. 6, Focșani, județul Vrancea
  O. nr.2.398/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei de clasare din "B" în "A" pentru imobilul Biserica "Buna Vestire" a fostei mânăstiri Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț
  O. nr.2.400/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casa D.R. Ioanițescu" din str. Mântuleasa nr. 33, sectorul 2, București
  O. nr.2.399/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului fostei primării din Str. Unirii nr. 15, Zalău, județul Sălaj
  O. nr.2.405/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa B, a imobilului "Casa sculptorului George Apostu" din satul/comuna Stănișești, județul Bacău
  O. nr.2.450/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casa Dr. Gh. Nanu" din Str. Icoanei nr. 50A, sectorul 2, București
  O. nr.2.451/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casa G-ral Jitianu I." din str. Olari nr. 32, sectorul 2, București
  O. nr.2.452/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Pasajul Generala" din Str. Academiei nr. 39-41, sectorul 1, municipiul București
  O. nr.2.458/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casa parohială" din satul/comuna Roșia nr. 247, județul Sibiu
  O. nr.2.459/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa B, a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 19, municipiul Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.460/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea de urgență în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa B, a imobilului "Ansamblul Cazinoul Mamaia" din stațiunea Mamaia, municipiul Constanța, județul Constanța
  O. nr.2.464/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" nr. 211 din satul/comuna Zăbala, județul Covasna
  O. nr.2.480/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa A, a imobilului "Ghețărie", în cadrul "Ansamblului Palatului Brâncovenesc", din str. Valea Parcului nr. 1, satul/comuna Mogoșoaia, județul Ilfov
  O. nr.2.489/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Sandu-Aldea Constantin nr. 37, sectorul 1, municipiul București
  O. nr.2.495/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
art. 26 alin. (1) pct. 16
  O. nr.2.499/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn "Sf. Voievozi" din satul Pleșa, orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj
  O. nr.2.509/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Clădire administrativă" din str. Iuliu Maniu nr. 9, municipiul Zalău, județul Sălaj
  O. nr.2.520/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Maica Precista de la Dud (Madona Dudu) din str. Madona Dudu nr. 3, Craiova, județul Dolj
  O. nr.2.524/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" din satul Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu
  O. nr.2.558/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Calea ferată forestieră îngustă "Valea Vaserului" din orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș
  O. nr.2.561/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "A", a imobilului "Casa Ștefan Z. Ghica Ghiculescu", cu împrejmuirea dinspre stradă, din Str. Italiană nr. 4, Ploiești, județul Prahova
  O. nr.2.569/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa "B", a imobilului Ansamblul fostului seminar evanghelic din Bd. Victoriei nr. 40, Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.570/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Andrei Șaguna nr. 23, Sibiu, județul Sibiu
  O. nr.2.571/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa "B", a imobilului "Conacul din Murani", satul Murani, comuna Pișchia, județul Timiș
  O. nr.2.622/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa "B", a imobilului "Ansamblul Piața Libertății", din municipiul Salonta, județul Bihor (abrogat prin O. nr.2.454/2011)
  O. nr.2.624/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Hotel Marna, din str. Buzești nr. 3, sectorul 1, București
  O. nr.2.625/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa în care a locuit Mihai Eminescu, din str. Buzești nr. 5, sectorul 1, București
  O. nr.2.626/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa C-tin Rădulescu", fațadele dinspre Calea Griviței și str. Buzești, din Calea Griviței nr. 80, sectorul 1, București
  O. nr.2.627/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa", din Calea Plevnei nr. 52, sectorul 1, București
  O. nr.2.630/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului din str. Naum Râmniceanu nr. 7, sectorul 1, București, nr. crt. 1.829, cod B-II-m-B-19526
  O. nr.2.654/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de tricotaje "Moldova" (corp vechi) și sediu Mica Industrie, din str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași
  O. nr.2.653/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Turnul de apă "Cetatea lui Țepeș Vodă" din str. Candiano Popescu nr. 6, sectorul 4, București
  O. nr.2.664/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate (abrogat prin O. nr.2.515/2018)
art. 26 alin. (4) și (5)
  O. nr.2.057/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Iosif Diaconescu, azi Augustin Iosifescu", situat în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița
  O. nr.2.058/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", situat în municipiul București, Str. Colței nr. 40, sectorul 3
  O. nr.2.054/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a monumentelor memoriale/funerare din cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram lancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, județul Cluj
  O. nr.2.116/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Clădire primărie, din Str. Principală nr. 206, satul/comuna Aita Mare, județul Covasna
  O. nr.2.770/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică "A", a imobilului Peștera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, județul Bihor
  O. nr.2.772/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Cazarma jandarmilor călare", situat în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul București
  O. nr.2.773/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Corp C2 chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul București
  O. nr.2.787/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Biserica "Sf. Ilie Tesviteanul", situat în str. Decebal nr. 15, orașul Borșa, județul Maramureș
  O. nr.2.788/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică ,A", a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul București
  O. nr.2.798/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi", situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, județul Neamț
  O. nr.2.799/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Kompasz", situat în str. Cuza Vodă nr. 15, orașul Seini, județul Maramureș
  O. nr.2.801/2011 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casa ing. Panait Pascalis și Viada Vasiliadis", situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul București
  O. nr.2.010/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Fortul 13 Jilava din satul Jilava, comuna Jilava, județul Ilfov
  O. nr.2.011/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călărașilor nr. 149, sectorul 3, municipiul București
  O. nr.2.012/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a monumentului de for public "Nimfa adormită" din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul București
  O. nr.2.013/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Constantin lonescu" din str. Baia Baciului nr. 10, orașul Slănic, județul Prahova
  O. nr.2.014/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din bd. Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul București
  O. nr.2018/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul București
  O. nr.2.095/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.709/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Muzeul Aviației, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, București
  O. nr.2.097/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Pavilionul 1 al Spitalului de Neurologie și Psihiatrie, secție a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu", din str. Louis Pasteur nr. 26, Oradea, județul Bihor
  O. nr.2.107/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Biserica "Sf. Nicolae" și "Sf. Mucenic Miron" din str. Victor Daimaca nr. 1, sectorul 1, municipiul București
  O. nr.2.144/2012 al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa valorică "B", a imobilului Capela funerară lacob N. Lahovary din cadrul Ansamblului "Cimitirul Șerban Vodă-Bellu" din calea Șerban Vodă nr. 249, sectorul 4, municipiul București


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 00:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.