ORDONANȚĂ nr.7 din 19 iulie 2001
privind impozitul pe venit
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.754/2002 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.773/2002 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care își desfășoară activitatea individual
  O. nr.31/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002 (abrogat prin O. nr.160/2004)
  H.G. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  O. nr.52/2003 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002
art 8 alin 4 si art 13 alin.2,4 si 6
  O. nr.58/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.040/2004)
  O. nr.143/2003 al ministrului finanțelor publice privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal
  O. nr.150/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogat prin O. nr.1.850/2003)
  O. nr.385/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe venitul din activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară", cod 14.13.01.13/3i (abrogat prin O. nr.281/2004)
art.68
  O. nr.569/2003 al ministrului finanțelor publice privind deciziile de impunere anuală
art.51, art.65 alin.(2) si (3)
  O. nr.1.090/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002
art. 65 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 alin. (1)
  O. nr.1.230/2003 al ministrului finanțelor publice de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal
art.71 alin. (3)
  O. nr.1.581/2003 al ministrului finanțelor publice privind constituirea Comisiei centrale fiscale
art.84 alin. (2)
  O. nr.1.850/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
art. 55, art. 62 alin.1 si 2, art. 70


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 22:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.