ORDIN nr.626 din 11 septembrie 2001
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora
Fisa actului

Descriptori:

Asistent de farmacie
autorizație de liberă practică, obținere, condiții
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
O.U.G. nr.152/1999

Autorizație
de funcționare
a unităților farmaceutice
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Depozit
farmaceutic, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Drogherii
unități, înființare, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Farmacii
unități, autorizare de funcționare, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Unități farmaceutice

Farmacist
autorizare de liberă practică, profesiune, acordare, condiții, sancțiuni
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.152/1999
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Stagiu
studenți și rezidenți în farmacie
O. nr.626/2001   (M.S.F.)

Studenți
și rezidenți în farmacie, stagii practice
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Tabere
vezi:  Burse
vezi:  învățământ, reglementări internaționale

Ținută vestimentară
personal din farmacie, condiții
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Uniforme

Unități farmaceutice
autorizare de funcționare, reautorizare, plată, cuantum, stabilire, norme, condiții
L. nr.31/1990
L. nr.81/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.125/1998
O.U.G. nr.152/1999
H.G. nr.15/1991
H.G. nr.22/2001
O. nr.626/2001   (M.S.F.)


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.