ORDIN nr.2.103 din 12 noiembrie 2001
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
Fisa actului

Descriptori:

Bugetul de stat
creanțe bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.1.010/2001
O. nr.83/1997   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Creanțe bugetare
executare, condiții
L. nr.72/1996
O.G. nr.11/1996
O. nr.1.461/1996   (M.F.)
O. nr.1.740/1996   (M.F.)
O. nr.1.741/1996   (M.F.)
O. nr.2.312/1996   (M.F.)
O. nr.620/1997   (M.F.)
O. nr.398/1999   (M.F.)
O. nr.1.376/1999   (M.F.)
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Fisc
declarație
inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Impozit
declarații
inventar, obligații bugetare, pe ani fiscali, model
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Majorări de întârziere
debitori, obligații bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

declarație inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Penalități
debitori, obligații bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)

Taxe
declarații
inventar, obligații bugetare pe ani fiscali, model, aprobare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)


Luni, 15 august 2022, 02:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.