HOTĂRÂRE nr.1.114 din 9 noiembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.114 din 9 noiembrie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 735/19 noi. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei
  H.G. nr.91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunităților Europene și statelor membre ale acestora
Se referă la: L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
încetează aplicabilitatea pct.9 din anexa nr. 6 referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale acordată la importul de autovehicule (până la 31 dec. 2002 inclusiv)
Încetare aplicabilitate: O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
înceteaza aplicabilitatea scutirile de la plata taxelor vamale prevazute la pct.9 din anexa nr. 6,cu exceptia prevederilor paragrafului 2, pâna la 31 dec. 2003 inclusiv
Modificat: O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică la 29 nov. 2003 anexa(anexa nr. 6 la Regulament) si la 1 ian. 2006 abrogă anexa nr. 6 la Regulament.
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.545/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
aprobă cu modificări O.G. nr. 59/2003 si abrogă anexa nr. 6.
  H.G. nr.802/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 (abrogat prin H.G. nr.707/2006)
modifică art.168 alin.(3), art.175 alin.(1), art.176, art.184 alin.(1), art.185 alin.(1), art.349 alin.(2); înlocuiește anexa nr. 7; introduce alin.(3) la art.175, alin.(3) la art.178, alin.(4) la art.185;
Abrogat: H.G. nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României


Marți, 04 octombrie 2022, 13:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.