ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 2002
privind impozitele și taxele locale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.302/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată
art. 12
  D.C.C. nr.460/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, prevederi introduse prin art. VI pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin art. I pct. 12 din Legea nr. 232/2003
pct. 5 al lit. B din anexa nr. 5
  D.C.C. nr.28/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor pct. 61.01 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
art. 61
  D.C.C. nr.44/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 61 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.197/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, precum și celor ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) și ale art. 190-199 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale
art. 61


Luni, 28 noiembrie 2022, 09:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.