ORDONANȚĂ nr.9 din 7 august 1992
privind organizarea statisticii publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.630/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru modificarea Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenții și să aplice amenzi pentru contravențiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.1.548/2002 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2003
  H.G. nr.134/2003 privind pregătirea și implementarea sistemului statistic de comerț exterior Intrastat (abrogat prin H.G. nr.669/2004)
  H.G. nr.295/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Pregătire în Statistică (abrogat prin O.G. nr.3/2016)
art.4
  H.G. nr.1.364/2003 privind stabilirea indemnizației de care beneficiază agenții statistici pentru activitatea desfășurată (abrogat prin L. nr.226/2009)
art.11 alin. (7)
  H.G. nr.1.550/2003 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2004 al Institutului Național de Statistică
art.9 alin.(1)
  H.G. nr.68/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică (abrogat prin H.G. nr.957/2005)
art.4
  H.G. nr.669/2004 privind pregătirea și implementarea sistemului statistic de comerț exterior Intrastat (abrogat prin L. nr.422/2006)
  H.G. nr.316/2005 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2005 al Institutului Național de Statistică
art. 9 alin. (1)
  Decizie nr.388/2005 privind revocarea doamnei Clementina Ivan Ungureanu din funcția de președinte al Institutului Național de Statistică
  Decizie nr.389/2005 privind revocarea domnului Vergil G. Voineagu din funcția de vicepreședinte al Institutului Național de Statistică
  Decizie nr.390/2005 privind numirea domnului Vergil G. Voineagu în funcția de președinte al Institutului Național de Statistică
  O. nr.954/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenții și să aplice amenzi pentru contravențiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.281/2008)
art.23 alin. (3)
  O. nr.1.221/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală obținută (abrogat prin O. nr.13/2009)
  O. nr.1.222/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie (abrogat prin O. nr.11/2009)
  O. nr.1.223/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 aprilie/1 august (abrogat prin O. nr.12/2009)
  O. nr.1.224/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetărilor statistice lunare și anuale referitoare la producția de lapte și produse lactate (IND L), modulul industrie alimentară


Luni, 19 aprilie 2021, 22:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.