ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 13 martie 2002
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 13 martie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.513/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 145/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 229/5 apr. 2002
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.24/1993 privind reglementarea constituirii și functionarii fondurilor deschise de investitii și a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara
Abrogată în termen de 12 luni prin O.U.G. nr. 26/2002 – M. Of. nr. 229/5 apr. 2002. Potrivit art. 103 din O.U.G. nr. 26/2002, modificăt prin L. nr. 513/2002, O.G. nr. 24/1993 se aplică în continuare societăților de investiții financiare, înființate conform Legii nr. 133/1996 cu excepția art. 27 lit. a și b, până la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzută la art. 102 (12 luni)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.513/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2004)
modifică art. 2 alin. (1) pct. 12, art. 2 alin. (4), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 40 alin. (4), art. 42, art. 47 alin. (1), art. 55 alin. (1), art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 76, art. 80 alin. (1) lit. a și b și alin. (3), art. 83, art. 86, art. 90 alin. (7), art. 101 alin. (2), art. 103; introduce alin. (11) la art. 4, alin. (11) la art. 16, alin. (3) la art. 32, alin. (2) la art. 39, alin. (11) la art. 55, alin. (31) la art. 56, alin. (2) la art. 72; abrogă art. 44 lit. e, art. 60 alin. (2), art. 87, art. 89 alin. (1) lit. f
Abrogată: L. nr.297/2004 privind piața de capital

- la 29 iulie 2004


Miercuri, 05 octombrie 2022, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.