LEGE nr.336 din 31 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.263/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață, supravegherea, publicitatea, etichetarea și prospectul produselor medicamentoase de uz uman
  O. nr.615/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Reglementărilor privind implementarea regulilor de bună practică în desfășurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman
  O. nr.1.199/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora (abrogat prin L. nr.266/2008)
  O. nr.1.441/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Ghidului pentru efectuarea inspecțiilor de bună practică de fabricație (abrogat prin O. nr.265/2008)
  O. nr.279/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea modalității de implementare a modificărilor la autorizațiile de punere pe piață, aprobate de Agenția Națională a Medicamentului (abrogat prin O. nr.999/2018)
  O. nr.280/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea modului în care se realizează controlul calității medicamentelor și al materiilor prime
  H.G. nr.911/2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale (abrogat prin H.G. nr.54/2009)
  H.G. nr.1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale


Marți, 14 iulie 2020, 20:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.