LEGE nr.525 din 17 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.7/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societăților de valori mobiliare ca societăți de servicii de investiții financiare
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O.U.G. nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
  H.G. nr.889/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Optica Română" - S.A. București prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "IOR" - S.A. București (abrogat prin H.G. nr.637/2006)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.