ORDIN nr.867 din 30 septembrie 2002
al ministrului apelor și protecției mediului privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.867 din 30 septembrie 2002
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Încadrare: act normativ
În vigoare: nu: abrogat
Contine:4 art+anexa
Index:deseuri
Publicare: M.Of. nr. 848/25 noi. 2002
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  H.G. nr.162/2002 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.349/2005)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari
  H.G. nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (abrogat prin H.G. nr.235/2007)
  H.G. nr.1.057/2001 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.132/2008)
  H.G. nr.162/2002 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.349/2005)
  H.G. nr.349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.95/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri


Duminică, 09 august 2020, 20:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.