HOTĂRÂRE nr.1.300 din 20 noiembrie 2002
privind notificarea substanțelor chimice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.300 din 20 noiembrie 2002
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Contine:22 art+5 anexe
Index:Substante chimice
contraventii
Publicare: M.Of. nr. 894/10 dec. 2002
Temei legal:
  O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.U.G. nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.693/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
modifică art.2 lit.b),c) si e), art.3, art.4, art.5 alin. (1) partea introductiva, art.6 alin. (1) partea introductiva, art. 6 alin. (1) lit.b), art.6 alin. (2), art.9, art.10, art.11 alin. (1) lit.c) si d), art.11 alin. (2) si (4), art.12 alin. (1) partea introductiva, art.12 alin. (1) lit. a) si e), art.14 alin.(1), (2) si (7), art.16 alin. (6), art.17 alin. (2) partea introductiva, art.22; introduce art. 11, art.12, alin. (11) la art.6, art.81, art.161, art.162, art.163, alin. (5) si (6) la art. 17, art.171, art.181, art.182, art.183, art.211, art.23; suspenda aplicarea prevederilor H.G. nr. 1300/2002 pâna la data aderarii României la U.E.
dispune republicarea
Suspendat: H.G. nr.693/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
pâna la data aderarii României la U.E.
Modificat: H.G. nr.1.159/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanțelor chimice (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
- modifică titlul, art. 3 alin. (1), art. 23; înlocuiește anexa nr. 1; înlocuiește, în titlu și în cuprinsul hotărârii, sintagmele "substanțe chimice", "substanțe și preparate chimice periculoase", "substanțe chimice periculoase" și "preparate chimice periculoase" cu sintagmele "substanțe", "substanțe și preparate periculoase", "substanțe periculoase" și, respectiv, "preparate periculoase"
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.