LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  Decizie nr.657/2002 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.
  H.G. nr.652/2004 pentru revocarea din funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și de membru al Plenului acestuia
  H.G. nr.894/2004 privind încetarea mandatului unor membri ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  H.G. nr.895/2004 pentru numirea membrilor Plenului și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  H.G. nr.1.129/2004 privind încetarea mandatului unor membri ai Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe posturile rămase vacante a altor membri
  H.G. nr.1.618/2004 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
  O. nr.28/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (4)
  Decizie nr.276/2005 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro (abrogat prin Decizie nr.674/2008)
art.3 alin. (9)
  H.G. nr.766/2005 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
  O. nr.146/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" (abrogat prin O. nr.13/2008)
art. 17 alin. (2) și art. 22 alin. (4)
  Decizie nr.962/2010 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A și 3B la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe (abrogat prin Decizie nr.2.742/2013)
art. 3 alin. (9)
  Decizie nr.964/2010 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008
art. 3 alin. (9)
  H.G. nr.1.170/2010 pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Naționale a României
art. 19 alin. (5), alin. (13) lit. b)
  H.G. nr.937/2011 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  H. nr.7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală
art. 8 lit. e) și art. 81


Duminică, 11 aprilie 2021, 07:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.