LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  O. nr.199/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului (abrogat prin O. nr.2.396/2008)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.036/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  O.U.G. nr.77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  H.G. nr.1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
  H.G. nr.1.129/2004 privind încetarea mandatului unor membri ai Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe posturile rămase vacante a altor membri
  H.G. nr.1.618/2004 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  O. nr.28/2005 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
  Decizie nr.276/2005 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro (abrogat prin Decizie nr.674/2008)
  H.G. nr.766/2005 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  H. nr.168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (abrogat prin H. nr.49/2013)
  H. nr.7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală


Marți, 13 aprilie 2021, 23:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.