HOTĂRÂRE nr.54 din 16 ianuarie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.54 din 16 ianuarie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Contine:Art unic+norme
Index:Apatrizi; persoane fizice, proprietate intelectuala; impozit pe venit; straini; venituri;
Publicare: M.Of. nr. 83/11 feb. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
  O. nr.1/2002 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)


Vineri, 30 octombrie 2020, 21:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.