ORDIN nr.91 din 5 februarie 2003
al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.91 din 5 februarie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:3 art+anexa (NM cu 7 pct)
Index:Institutii sanitare publice, Spitale, Unitati sanitare publice
Publicare: M.Of. nr. 162/13 mar. 2003
Temei legal:
  L. nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor (abrogata prin L. nr.270/2003)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
Functie activa:
Abrogă: O. nr.441/2000 al ministrului de stat, ministrul sănătății, privind aprobarea Normelor metodologice nr.GH/2.617/2000 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
Trimitere la: O. nr.2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului și a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice (abrogat prin O. nr.4.043/2015)
  L. nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor (abrogata prin L. nr.270/2003)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.755/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii


Vineri, 30 octombrie 2020, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.