ORDIN nr.384 din 26 martie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru transmiterea în format electronic a formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.384 din 26 martie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 216/2 apr. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
art.4 alin.(1_1).


Marți, 19 octombrie 2021, 18:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.