ORDIN nr.386 din 26 martie 2003
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.386 din 26 martie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 216/2 apr. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
art.2 alin.(2)
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
art.X alin.(2)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a


Marți, 19 octombrie 2021, 17:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.