ORDIN nr.126 din 14 aprilie 2003
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.126 din 14 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 276/19 apr. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
art.52 alin.(2), art.59 alin.(1), art.73
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
Functie activa:
Modifică: O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
Trimitere la: H.G. nr.1.337/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.744/2003)
  O. nr.366/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind calitatea rețelelor de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radiodifuziune
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: Decizie nr.385/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
odata cu:
O. nr.365/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale


Luni, 06 iulie 2020, 06:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.