DECIZIE nr.193 din 15 martie 2003
privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.193 din 15 martie 2003
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 274/18 apr. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
art.159, art.160
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.55 alin.(2), art.77 alin.(1) lit.a)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.522/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare
totodata, abrogă:
O. nr.80/2002 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 522/2001
Trimitere la: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.194/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
  Decizie nr.707/2003 pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
  Decizie nr.713/2003 pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare


Marți, 05 iulie 2022, 06:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.