ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 24 aprilie 2003
pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.30 din 24 aprilie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.531/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 307/2003
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 294/25 apr. 2003
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (abrogata prin L. nr.571/2003)
modifică în mod corespunzator alin.(3) al art.VI.
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.G. nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare (abrogata prin L. nr.571/2003)
  H.G. nr.415/2003 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea calității benzinelor (abrogat prin H.G. nr.897/2003)
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.591/2003 al ministrului finanțelor publice și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Precizărilor emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
  O. nr.335/2003 al ministrului industriei și resurselor privind obligativitatea dotării cu mijloace de măsurare a agenților economici deținători de depozite speciale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003
  O. nr.907/2003 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului industriei și resurselor nr. 591/219/2003 pentru aprobarea Precizărilor emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
Modificată: O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 8 alin. (1)
dispune republicarea
  H.G. nr.1.256/2003 privind modificarea numărului birourilor vamale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
modifică nr. birourilor vamale prevazute la art. 8 alin. (1).
Aprobată: L. nr.531/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
Abrogată: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal


Joi, 26 mai 2022, 11:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.