ORDIN nr.1 din 8 aprilie 2003
al președintelui Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Național al Cinematografiei

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1 din 8 aprilie 2003
Emitent: Centrul Național al Cinematografiei
În vigoare: intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 325/14 mai. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
art.2, art.29 alin.2
  L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei (abrogata prin O.G. nr.39/2005)
art.6 lit.h
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
  O.G. nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
  L. nr.108/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.61/2002)
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
  O. nr.580/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice
  L. nr.491/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)


Marți, 16 august 2022, 01:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.