ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.38 din 29 mai 2003
pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.38 din 29 mai 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.370/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 360/2003
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 396/9 iun. 2003
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între București și Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional
Trimitere la: L. nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
  L. nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  H.G. nr.866/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenții economici prevăzuți la art.11 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogat prin H.G. nr.393/2004)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.U.G. nr.208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.53/2003 Codul muncii
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.370/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003


Vineri, 30 octombrie 2020, 20:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.