LEGE nr.279 din 24 iunie 2003
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O.G. nr.43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003
  O.G. nr.44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
art.1 pct.II.2
  O.G. nr.45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP)
art. 1 pct. I
  O.G. nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.
art. 1 pct. II.2
  O.G. nr.47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana" - S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
art. 1 pct. II.10
  O.G. nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
art. 1 pct. II.12
  O.G. nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
art. I pct. III. 7
  O.G. nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
art. 1 pct. II. 10
  O.G. nr.51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002
art.1 pct.I
  O.G. nr.52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002
art.1 pct.I
  O.G. nr.50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002 (2002/000-586.01 - 2002/000-586.06), semnat la București la 11 decembrie 2002
art.1 pct. I
  O.G. nr.54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale
  O.G. nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
art.1 pct.II poz. 6
  O.G. nr.56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003
art.1 pct.I
  O.G. nr.57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003
art.1 pct.III
  O.G. nr.58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003
art.1 pct. I
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
art.1 pct.II.2
  O.G. nr.60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
art.1 pct.VII.2
  O.G. nr.61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
art.1 pct.II.12
  O.G. nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
art.1 pct.II.16
  O.G. nr.63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
art.1 pct.II.10
  O.G. nr.64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
art.1pct.I
  O.G. nr.65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 (abrogata prin L. nr.51/2006)
art.1,pct.III poz. 6
  O.G. nr.67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale (abrogata prin L. nr.226/2009)
art.1 pct.II poz.2
  O.G. nr.69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
art.1 pct. II .2
  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
art.1 pct.IV.3
  O.G. nr.70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
art.1 pct.II.2
  O.G. nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art.1 pct.III.4
  O.G. nr.76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
art.1 pct.II.2
  O.G. nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art.1 pct.III.11
  O.G. nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
art.1 pct.III.7
  O.G. nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor
art.1 pct.III.5
  O.G. nr.88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
art.1 pct. II.1
  O.G. nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art.1 pct.II.8
  O.G. nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
art.I pct.V.1
  O.G. nr.85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
art.1 pct.III.1
  O.G. nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
art.1 pct. II.9
  O.G. nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
art.1 pct. III.2
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
art.1 pct.II.3
  O.G. nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
art.1 pct.II.17
  O.G. nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
art.1 pct.VII .1
  O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
art.1 pct.II.1
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
art.1 pct. II.2
  O.G. nr.82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
art.1 pct.II.4
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
art.1 pct.II.2
  O.G. nr.90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor (abrogata prin L. nr.215/2004)
art.1 pct.III.9
  O.G. nr.91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora
art.1 pct.II .2


Sâmbătă, 30 mai 2020, 09:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.