ORDIN nr.1.103 din 11 august 2003
al ministrului finanțelor publice privind Procedura de completare a vectorului fiscal și de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.103 din 11 august 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 586/18 aug. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
art. IV pct. 8 si art. XIII alin. (6)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 18:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.