ORDONANȚĂ nr.86 din 28 august 2003
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.267/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscală, din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
art.16 alin. (1)
  H.G. nr.1.282/2003 pentru modificarea unor acte normative
art. 23 alin. (1)
  O. nr.1.644/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
cap.I sect. 5
  O. nr.1.819/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.501/2013)
art.27 alin. (3)
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
art. 20
  O. nr.30/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj (abrogat prin O. nr.405/2004)
  H.G. nr.470/2004 pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licențe referitor la produsele Microsoft
art. XIII alin. (1)
  O. nr.650/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituțiilor publice a unor operațiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 609/2003
art.27
  H.G. nr.744/2004 privind autorizarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. de a contracta un credit intern în sumă de până la 8 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare reprezentând contribuția părții române la realizarea Proiectului privind mediul și infrastructura în Portul Constanța
art. XIII alin. (1)
  O. nr.770/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora
  H.G. nr.1.201/2004 privind contractarea unui credit de 120 milioane USD de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în vederea finanțării unor activități destinate stopării degradării infrastructurii feroviare publice, inclusiv în conformitate cu obligațiile asumate pe plan internațional
art.XIII alin.(1)
  O. nr.1.032/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004
  H.G. nr.1.408/2004 privind autorizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare de a contracta un credit extern de la ABN AMRO BANK N.V. - Amsterdam, Olanda, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., în vederea asigurării resurselor financiare necesare lucrărilor de reabilitare a sistemului de irigații din județele Brăila, Constanța, Giurgiu, Ialomița și Mehedinți
art. XIII alin. (1)
  H.G. nr.1.507/2004 privind autorizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de a contracta un credit furnizor în sumă de până la 30 milioane euro, în vederea asigurării resurselor financiare necesare contractului de lucrări pentru obiectivul "Fluidizare DN 1 Aeroport Băneasa - pasaj Otopeni, km 7 + 535 - km 11 + 938"
  O. nr.1.377/2004 al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind constituirea fondului de stimulare
art. 27
  H.G. nr.1.778/2004 pentru atribuirea competenței Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licențe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaționale Microsoft
  Decizie nr.140/2005 pentru aprobarea modalităților unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contribuții se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depășirea termenului legal
  H.G. nr.455/2005 pentru autorizarea Ministerului Justiției de a achiziționa tehnică de calcul și servicii aferente prin intermediul unei finanțări de tip leasing financiar
  H.G. nr.605/2005 pentru autorizarea Ministerului Public de a achiziționa tehnică de calcul și servicii aferente prin intermediul unei finanțări de tip leasing financiar
art. XIII alin. (1)
  H.C.C. nr.726/2005 privind autorizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de a emite bilete la ordin în favoarea unor creditori ai companiei
art. XIII


Vineri, 28 februarie 2020, 16:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.