ORDONANȚĂ nr.86 din 28 august 2003
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.224/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
  H.G. nr.1.267/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 2-a a cap. I, referitoare la sistemul de antrepozitare fiscală, din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  H.G. nr.1.282/2003 pentru modificarea unor acte normative
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  O. nr.1.819/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.501/2013)
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
  O. nr.1.846/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și alte operațiuni similare, pentru transportul internațional și pentru operațiunile legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.222/2006)
  O. nr.1.842/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale (abrogat prin O. nr.281/2004)
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  H.G. nr.292/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  O. nr.650/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituțiilor publice a unor operațiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 609/2003
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)


Duminică, 19 mai 2019, 10:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.