ORDIN nr.555 din 27 august 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind identificarea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.555 din 27 august 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 631/3 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
art. 24
Functie activa:
Abrogă: O. nr.668/R.T/2000 al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.547/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 12:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.