LEGE nr.360 din 2 septembrie 2003
privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.360 din 2 septembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 346/2003
- Senat: P.L. nr. L141/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Publicare: M.Of. nr. 635/5 sep. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 178/12 mar. 2014
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.91/2003 pentru aderarea României la Convenția privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.529/2003 pentru promulgarea Legii privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Modificată: L. nr.263/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- modifică art.22 alin.(2), art.23, art.25 alin.(1) lit.c), art.26 alin.(1); introduce art.21, art.22, art.231, art.241, alin.(11) la art.26
  L. nr.254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- modifică art. 26
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 241
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 178/12 mar. 2014


Vineri, 24 ianuarie 2020, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.