LEGE nr.360 din 2 septembrie 2003
privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză pentru controlul importului și exportului anumitor substanțe și preparate chimice periculoase - procedura PIC
Art. 9 alin. (2)
  H.G. nr.1.739/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial științific consultativ pentru evaluarea toxicității și ecotoxicității substanțelor chimice periculoase
art.13
  H.G. nr.2.427/2004 privind evaluarea și controlul riscului substanțelor existente (abrogat prin H.G. nr.803/2007)
art. 6
  H.G. nr.956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
art.15 lit. m)


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 11:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.