HOTĂRÂRE nr.1.066 din 4 septembrie 2003
privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.066 din 4 septembrie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 658/17 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
art. 3
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art.17 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.590/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Trimitere la: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  O.U.G. nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  L. nr.172/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară


Marți, 18 februarie 2020, 14:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.