HOTĂRÂRE nr.1.485 din 11 decembrie 2003
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.220/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.30/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind Lista prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.39/2004 al ministrului sănătății privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (abrogat prin O. nr.1.024/2008)
art.11 din anexa
  Decizie nr.51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
art.14 alin. (1) lit.n),art. 34 alin. (1) lit. h), art. 51 alin. (1) lit. e), art. 69 lit. l), art. 81 lit. g), art. 110 lit. n) din contractul cadru
  O. nr.101/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.142/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de öigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  Decizie nr.129/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
  Decizie nr.140/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
art.88 alin. (3)din contract
  O. nr.269/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind condițiile acordării medicamentelor gratuite în cadrul Programului social pentru perioada 2003-2004
  O. nr.544/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
art.17 alin. (1) lit. e), art.30alin. (1)
  O. nr.545/2004 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgență prespitalicească și a furnizorilor de transport medical
art. 1 alin. (1), art. 67 si art. 72 din anexa
  O. nr.566/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate și facturate în anul 2004
  O. nr.584/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.999/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  Decizie nr.441/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 51/2004 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
  O. nr.1.143/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.1.457/2004 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 39/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (abrogat prin O. nr.1.024/2008)
art.11


Joi, 21 ianuarie 2021, 00:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.