HOTĂRÂRE nr.1.485 din 11 decembrie 2003
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.93/2004 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe și pentru membrii de familie ai acestora
  O. nr.810/2004 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele
  O. nr.1.347/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privați a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu
  H.G. nr.1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare


Miercuri, 20 ianuarie 2021, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.