ORDIN nr.978 din 2 decembrie 2003
al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.978 din 2 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 3/5 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
art. 12
  O. nr.184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
  H.G. nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  O. nr.860/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.278/1996 al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului
Trimitere la: L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O. nr.184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu
  H.G. nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcționării comercianților
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  O. nr.860/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
  O. nr.818/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.97/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu (abrogat prin O. nr.1.026/2009)
modifică anexa.
Abrogat: O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
  O. nr.1.026/2009 al ministrului mediului privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată


Luni, 08 martie 2021, 06:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.