ORDIN nr.1.842 din 22 decembrie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind contribuțiile sociale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.842 din 22 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 18/9 ian. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
art. 2 alin. (2), art. 4
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O. nr.1.103/2003 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de completare a vectorului fiscal și de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
  O. nr.1.644/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secțiunii a 5-a din cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitățile de declarare și colectare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a


Marți, 19 octombrie 2021, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.